Sök Mina sidor Meny & Sortiment

Köp- & Leveransvillkor

Köpvillkor

Allmänt

För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du ansöker om att bli kund, eller när du genomför din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning

Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva motsvarande skadestånd. Vi skickar endast inom Sverige.

Betalning och Leverans

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilket betalningssätt som gäller, samt om priserna är angivna inklusive eller exklusive moms. Leverans kommer att ske inom 1-3 dagar såvida det inte framgår vid beställningen att leveranstiden är längre.

Utöver priset kan tillkomma kostnader för frakt. Dessa finns i så fall angivna i webbutikens kassa. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men om så är fallet vill det klart framgå under beställningsprocessen.

I webbutiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.

Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, om inte annat anges.

Oavhämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en extra kostnad för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Ändringar i beställningar görs genom att kontakta oss.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för havda kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst. Avbeställning sker genom kontakt med oss.

Returer

Vid en retur så får du givetvis öppna förpackningen försiktigt och undersöka varan men inte använda den. Är varan inte i säljbart skick så får du inte hela varans värde tillbaka. Vid en retur ska alltid kunden bifoga ett giltigt köpbevis, lägg med en kopia på följesedeln i paketet.

Kontakta oss för returadress.

Reklamationer

Om du mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan. Meddela oss i samband med en eventuell retur via epost eller telefon.

Den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

Tryckfel m.m.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Leveransvillkor

Exportrestriktioner

• Leverans sker endast inom Sverige, om inget annat avtalas.

Fraktkostnad

• Fraktavgift tillkommer i regel på samtliga beställningar.
• Hur stor frakten blir beror på varans vikt och varans värde, och det framkommer innan ordern godkänns.
• Beställer du för mer än 3,000 kr bjuder vi på frakten.
• Kostnader för det betalningssätt du väljer kan tillkomma.

Leveranssätt
• Vi använder oss huvudsakligen av Postens och DHLs tjänster.

Leveranstid
• Leverans av varor som finns i lager sker normalt inom tre arbetsdagar från beställningsdagen.
• Vi reserverar oss för att varan kan vara slutsåld.
• Varor som ej finns i lager beställs normalt inom två arbetsdagar av oss, men leveranstiden kan variera beroende på tillverkarens egna produktions- och leveranstider.

Restorder
• Vi gör allt för att ha alla varor på lager, men tyvärr kan någon produkt vara slut ibland.
• Varorna leveransbevakas åt dig och sänds senare.
• Om du så önskar kan du avbeställa eller komplettera din restorder.

Transportskador
• När du tar emot varorna, kontrollera att innehållet stämmer med frakthandlingarna samt att inga skador finns på förpackningen.
• Är paketet skadat när du får det, anmäl det genast på utlämningsstället. Kontakta även oss och informera om detta.

Avbeställning
• Om du ångrar dig direkt efter du har lagt ordern kan du ringa eller maila oss och meddela detta.
• Om vi redan har hunnit skicka varan går det dock inte att avbeställa utan då får du fylla i retursedeln och skicka tillbaka varan.
• Du står för returfrakten.
• Om du inte hämtar ut varan kommer vi att debitera dig en kostnad på 200 kronor.

Ej uthämtat paket
• Om du inte kan ta emot paketet vid leverans eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället sänds den tillbaka till oss och vi debiterar dig en kostnad på 200 kronor (för fraktavgifter och administrativa kostnader).

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer